Referenssit

Alko – Myymälöiden luokittelu ohjaa valikoimanhallintaa

Loihde Analyticsin asiantuntijat luokittelivat Alkon myymälät valikoimanhallinnan uudistuksen tueksi. Projekti oli osa Loihde Analyticsin Alkolle tarjoamaa jatkuvaa palvelua, joka on vuosien mittaan sisältänyt useita muitakin hankkeita data-analytiikan alueelta.

Alkon valikoimanhallintaa on tehty ja tehdään jatkossakin keskitetysti sekä myymälätasolla. Myymälän valikoima määräytyy pääsääntöisesti myymälätyypin perusteella siten, että tuotteita pyritään tarjoamaan kuluttajille mahdollisimman monipuolisesti. Tuotteiden sijoittelua myymälöihin ohjataan tuoteryhmittäin.

Valikoimanhallinta uudistui kesällä 2015, jolloin myymälät tyypiteltiin uuden luokituksen mukaisesti. Luokat eroavat tuotevalikoiman laadun ja koon mukaan. Uudessa hallintamallissa valikoimaa ohjataan entistä enemmän keskitetysti sekä kysynnän mukaan. Kysyntää seurataan jatkuvasti ja sen mukaan valikoimaa muutetaan säännöllisin väliajoin. Myyntivolyymien ei odoteta nousevan, mutta kuluttaja saa jatkossa useammin juuri haluamansa tuotteen.

Myyntiprofiili luokittelee myymälät

alkon valikoiman hallinnan mallinnus

Loihde Analyticsin osuus uudistuksessa oli luokitella myymälät uudestaan niiden tuoteryhmäkohtaisen myyntiprofiilin perusteella. Lisäksi arvioitiin miten paljon nykyinen myymälätyypitys ja sen määräämä tuotevalikoima, vaikuttavat myymälöiden myyntiprofiileihin. Toteutettu myymäläluokittelu on hierarkkinen klusterointi, joka tarjosi Alkolle mahdollisuuden tarkastella tuloksia eri määrillä myymälätyyppejä ja valita niistä sopivin. Nykyisen myymälätyypityksen todettiin selittävän mallinnetuista luokista vain n. 35 %, joten varaa kysynnän ja valikoimanhallinnan tiukemmalle kytkemiselle todettiin olevan.

Myymälätyypit kartalla

Syntynyttä myymälätyypitystä tarkasteltiin myös kartalla ja todettiin, että uudet myymälätyypit jakautuivat myyntiprofiilien suhteen esim. seuraavien linjojen mukaisesti: isot kaupungit vs. pienemmät paikkakunnat, rannikko vs. Sisä-Suomi ja Etelä-Suomi vs. Pohjois-Suomi. Mallinnukselle löytyi siis mielikuvia vastaava selitys reaalimaailmasta, mikä usein on toivottavaakin.