Palvelut

Mikä on Loihde AI?

Loihde on Suomen johtavia analytiikan ja tekoälyn palveluntarjoajien joukossa.

Loihde AI, Loihteen tekoälyn osaamiskeskittymä, yhdistää koko organisaation tekoälyosaamisen ja -tarjonnan. Tähän sisältyvät generatiivisen tekoälyn palvelut, tekoälyturvallisuuden hallintamalli, tekoälyn kehitys ja operointi MLSecOPS:n mukaisesti sekä keskeiset tekoälyalustat, kuten MS Azure ja OpenAI. Lisäksi se vastaa osaamisen jatkuvasta kehittämisestä.

Jo yli vuosikymmenen ajan Loihde on tarjonnut analytiikkaa, edistynyttä ja ennakoivaa analytiikkaa eri toimialoille, keskittyen erityisesti hyvinvointialueiden ratkaisuihin. Loihde on myös Suomen suurin SAS-analytiikkakumppani.

Yli 10 vuoden ajan Loihde on ollut edelläkävijä perinteisessä tekoälyssä, tarjoten palveluita kuten konenäkö, tekstintunnistus ja ohjelmistorobotiikka. Viimeaikaiset innovaatiomme ovat keskittyneet syväoppimisen ratkaisuihin, erityisesti hyödyntäen suuria kielimalleja (LLM). Sote-toimialalla olemme erikoistuneet esimerkiksi tekstianalytiikkaan perustuvaan haittavaikutusten (ATC) luokitteluun ja tikettien automatisoituun käsittelyyn.

Generatiivisen tekoälyn saralla Loihde on vahvistanut asemaansa merkittävänä toimijana Suomessa. Tällä hetkellä tarjoamme generatiivisen tekoälyn ratkaisuja asiakaskunnallemme, vaihdellen hyödyntämiskartoituksista, nopeisiin kokeiluihin ja operatiivisiin sovelluksiin ml. MS Copilot. Generatiivista tekoälyä on käytetty mm. asiakaspalautteen käsittelyssä, riskien sekä turvallisuuspoikkeamien analysoinnissa.

Vastuullisuus ja turvallisuus ovat Loihde AI:n ydinarvoja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan tekoälypalveluita, jotka huomioivat sekä loppukäyttäjän että ympäristön. Tämän lisäksi osallistumme aktiivisesti tekoälyn tutkimukseen, mukaan lukien TurvAIsa-tutkimushanke.

Loihde pyrkii varmistamaan asiakkaidensa AI-valmiuden eli valmiuden hyödyntää ja skaalata tekoälyratkaisuja hallitusti, turvallisesti ja tehokkaasti. Tämän saavuttamiseksi Loihde tarjoaa kattavat ratkaisut ja palvelut datan ja prosessien hallintaan ja kehittämiseen.