Tämä on Loihde-konsernin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Loihde noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.
Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely Loihteessa perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun.
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja markkinointitarkoituksessa olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Loihteen tietosuojaseloste kattaa Loihteen eri henkilörekisterit, joista on tehty erikseen yksityiskohtaisemmat rekisteriselosteet. Loihteen henkilörekistereihin tallennetaan asianmukaisia henkilötietoja, jotka on kirjattu asiakkuuden yhteyteen tai ovat muutoin henkilön meille luovuttamia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Loihteen verkkosivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan pysyvään asiakas-, työnhakija- tai suoramarkkinointirekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti. Päivitämme tietoja valikoiduista ulkopuolisista lähteistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja Postin osoitepalvelusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ja muita asiakastietoja luovutetaan tietoja pyytävälle viranomaisille silloin, kun viranomaisella on siihen lakiin perustuva oikeus. Loihteella on velvollisuus luovuttaa asiakkaitamme koskevia tietoja laissa säädetyssä laajuudessa viranomaisille laissa säädetyillä perusteilla. Lisäksi voimme luovuttaa tietojasi mahdollisille alihankkijoille, jolloin huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisina.
Pääsääntöisesti rekisteröidyn tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin, että Loihde toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä sekä Loihteen tietoturvakäytäntöjä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojen poistamista tai siirtämistä sekä virheellisten tietojensa korjaamista. Rekisteröidyn tietoja koskevat pyynnöt esitetään sähköpostitse osoitteeseen gdpr (at) loihde.com.
Rekisteröity voi antaa Loihteelle myös suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi. Markkinointisuostumuksia voit hallita osoitteen https://content.viria.fi/transparency kautta, sähköposteissa olevan ”Poistu postituslistalta” -linkin kautta tai tekemällä pyynnön yllämainitulla tavalla.

Evästeiden käyttö

Loihteen internetsivustoja voi selata anonyymisti. Useiden muiden verkkosivujen tapaan Loihde hyödyntää kuitenkin evästeitä (cookie) sivustojensa kehittämiseksi. Kun asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyden palveluun, eväste määrittää selaimelle satunnaisluvun, josta ei ilmene kuitenkaan käyttäjän henkilöllisyyttä. Evästeet auttavat Loihdetta sen selvittämisessä, mitkä ovat suosituimmat sivuston osat, miten kävijät liikkuvat sivustolla ja miten kauan he viipyvät siellä. Tietoja käytetään muun muassa sivustojen kehittämiseen käyttäjäystävällisemmiksi sekä sivustomainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.
Vieraillessasi ensi kertaa palveluissamme sinulta pyydetään suostumus muiden kuin sivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden asettamiseen ja käyttämiseen. Voit muokata antamiasi suostumuksia milloin tahansa ”Evästeasetukset”-linkin kautta.
Evästeen tallentumisen voi myös estää muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin huomattava, että joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että internetsivujen selailu hidastuu tai että pääsy joillekin sivuille estyy kokonaan. Evästeet voi halutessaan myös poistaa selaimestaan palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen