Blogi

26.6.2023 10.56

Käytännön työkalu auttaa varmistamaan tekoälyn hallinnan ja täyttämään vaatimukset

Loihde ja Credo AI yhteistyöhön vastuullisen tekoälyn edistämisessä

Turvallinen ja vastuullinen tekoäly on Loihteen AI-kehittämisen ytimessä. Haluamme luoda, toimittaa ja käyttää AI-ratkaisuja, jotka tekevät maailmasta paremman ja joiden käytössä voidaan luottaa siihen, että ne on toteutettu eettisesti kestävällä tavalla ja tietoturva ja muu turvallisuus huomioiden.

Siksi tekoälyn hallinta eli AI Governance on meille aivan ykkösasioita AI-ratkaisuiden rakentamisessa ja käyttöönotossa. Käytännössä tekoälyn hallinta tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on sovittu vastuut, prosessit ja työkalut tekoälyn kehittämiseen, käyttöön ja sen toiminnan seurantaan. Näin voidaan varmistua siitä, että AI-ratkaisuja luodaan ja käytetään vastuullisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Tekoälyn hallinnan pioneerista Credo AI:sta olemme löytäneet hengenheimolaisen ja kumppanin, jolla on sama tavoite edistää vastuullisen tekoälyn luomista ja käyttöä. Meille on myös yhteistä halu tuoda asiakkaille nimenomaan käytännön ratkaisuja. Credo AI:n Responsible AI Governance -ohjelmiston avulla yritys tai yhteisö pystyy ennakoivasti varmistamaan tekoälyn käyttöönottoon ja hallintaan liittyvät vastuut, prosessit ja seurannan sekä hallitsemaan siihen liittyviä riskejä.

Yhdessä Credo AI:n kanssa tuemme yritysten osaamista ja käytäntöjä AI-ratkaisujen turvalliseen ja eettisesti vahvaan hyödyntämiseen. Samalla kasvatamme organisaatioiden valmiuksia noudattaa EU:n tekoälyasetuksen ja muun sääntelyn vaatimuksia.

Kyse ei kuitenkaan ole rajoittamisesta ja kielloista, hyvä hallintamalli myös vapauttaa innovoimaan rohkeammin, kun perusta on kunnossa ja Credo AI tarjoaa työkalun soveltaa mallia kuhunkin käyttötapaukseen. Aivan kuten tukevilla tikapuilla uskaltaa kiivetä korkeammalle.

Haluamme yhdessä tukea yrityksiä ja yhteisöjä

  1. ottamaan rohkeasti käyttöön vastuullisia ja turvallisia AI-ratkaisuja
  2. kiihdyttämään vastuulliseen AI:hin liittyvien innovaatioiden syntymistä
  3. varmistamaan liiketoimintansa jatkuvuuden nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Koska elämme kuten opetamme, olemme tehneet Loihteelle oman tekoälyn hallintamallin, joka antaa suuntaviivat tekoälyn käyttöön ja kehittämiseen eri yhteyksissä. Lue lisää täältä. Malli on hyvin sovellettavissa myös muiden yritysten tarpeisiin, AI-asiantuntijat auttavat mielellään.

Tekoälyn hallinnan periaatteisiin ja käytäntöihin voi tutustua syvemmin AIGA-hankkeen sivuilla. AIGA eli Artificial Intelligence Governance and Auditing on Turun yliopiston koordinoima hanke, jossa Loihde on yhtenä yritysjäsenenä aktiivisesti mukana.

Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.