Referenssit

Minimoi sensitiivisen datan käsittelyyn liittyviä riskejä pseudonymisoinnilla

Loihteen asiakkaalla on ollut käytössään liiketoimintakriittinen AI-järjestelmä, mikä on suunnattu sensitiivisen datan pseudonymisointiin. Asiakkaalla ilmeni tarve saada luotettava toimija ylläpitämään ja kehittämään edelleen pseudonymisointiratkaisua.

Toimittajaksi valikoitui Loihde, joka on erikoistunut vastuullisen ja turvallisen AI:n kehittämiseen. Henkilötietojen pseudonymisoinnilla on mahdollista vastata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tiedon suojaamis- sekä turvaamisvelvollisuuden toteutumiseen.

Kyseessä on täysin toimialariippumaton automatisoitu ja tehokas ratkaisu, jonka avulla kyetään pseudonymisoimaan monenlaista dataa. Data voi olla esimerkiksi vapaamuotoista tekstiä, kuten potilaskertomuksia tai muuta henkilötietoa. Pseudonymisoitu data voidaan tarjota sitä tarvitseville palveluille esimerkiksi tekoälyhankkeisiin, datan analysointiin tai raportointiin.

Pseudonymisoinnilla sensitiivinen data käsitellään niin, ettei tietoja voi yhdistää henkilöön ilman lisätietoja. Pseudonymisoinnissa henkilön tunnistetiedot, esimerkiksi henkilötunnus, asiakasnumero tai osoite, korvataan muilla tunnisteilla kuten koodeilla tai peitenimillä ja pseudonymisoidut henkilötiedot on mahdollista tunnistaa ja selvittää ainoastaan koodiavainta hyödyntäen.