Blogi

14.9.2022 13.52

Loihde panostaa turvallisen ja vastuullisen tekoälyn kasvattamiseen

  • AI

Tekoälyn hyödyntäminen kasvaa nopeasti ja laajenee uusille sovellusalueille. Mitä laajemmin tekoälyä otetaan käyttöön, sitä varmemmin joudutaan vastaamaan kysymyksiin sen turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

Kestäviä ratkaisuja syntyy, kun uusien teknologioiden soveltamisessa kyetään maksimoimaan hyödyt ja minimoimaan riskit. Turvallisuuden ja digitalisaation asiantuntijana Loihde painottaa juuri näitä asioita omassa tekoälykehityksessään, johon se on perustanut uuden osaamiskeskittymän, Loihde AI:n.

Mitä on vastuullinen ja turvallinen tekoäly?

Tekoälyn yhteydessä vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tekoälyä kehitetään ja käytetään eettisesti kestävällä ja lainsäädäntöä noudattavalla tavalla, mutta myös sen hyödyntämistä paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Konkreettisesti tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että tapauskohtaisesti arvioidaan hyvin tarkkaan, että miten algoritmi toimii osana laajempaa kokonaisuutta. Tekoäly voi toimia ihmistä avustavasti tai ns. autonomisesti rajatussa toimintaympäristössä valvonnan alaisuudessa. Vastuullisuutta on myöskin se, että algoritmeja kehitetään mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi tai että tekoälyn avulla optimoidaan vaikkapa logistiikkaprosessin energiankulutusta.

Samat kaksi näkökulmaa pätevät tekoälyn turvallisuuteen, eli millä tavalla tekoälyä tuotetaan ja mitä hyötyä siitä saadaan. On äärimmäisen tärkeää pystyä luottamaan siihen, että tekoälyn käyttämät tiedot ovat suojattu eikä sitä pystytä manipuloimaan ulkoapäin. Tekoälyn avulla voidaan myös parantaa turvallisuutta, tästä esimerkki on Loihteen TurvAIsa-hanke, jossa selvitetään voiko tekoäly tunnistaa ihmisten välisestä keskustelusta tunnetiloja ja tarvittaessa hälyttää apua havaitessaan vaaratilanteen.

Aikuinen AI rakentuu lujalle perustalle

”Tekoälyn käyttö on aikuistumassa eli sen hyödyntämisessä siirrytään kokeiluista tuotantokelpoisten ratkaisuiden käyttöönottoon ja skaalaamiseen. Tässä vaiheessa on kriittistä, että tekoälyn hallinta ja tietoturva on systemaattista ja kattavaa”, Loihde AI:n kaupallinen johtaja Nino Ilveskero korostaa.

Tekoälyn hallinta eli AI Governance tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on sovittu vastuut, prosessit ja työkalut tekoälyn kehittämiseen, käyttöön ja sen toiminnan seurantaan. Hallintamallissa tulee huomioida lainsäädäntö, organisaation noudattamat eettiset periaatteet ja eri sidosryhmiltä tulevat vaatimukset.

”Tekoälykehitystä voi kuvata talona, jossa kivijalkana on laadukas data ja sen hallinta sekä riskienhallinta ja tietotuva. Näiden päälle voidaan rakentaa itse ratkaisu käyttämällä eri tekoälyteknologioita, esim. puheentunnistusta, tekstianalytiikkaa, koneoppimista ja robotiikkaa. Ilman lujaa perustaa talo notkahtaa ja seinät murtuvat. Samalla tavalla puutteet datan laadussa, määrässä, eheydessä ja tarkoituksenmukaisuudessa nakertavat tekoälyratkaisun luotettavuutta ja voivat johtaa päätöksenteossa hyvinkin vakaviin vinoumiin. Tietoturvan merkitystä ei voi aliarvioida tekoälyn yhteydessä, se liittyy niin koulutusdatan sisältöön kuin tekoälyn kykyyn sietää häiriöitä”, kuvailee Loihde AI:n teknologiajohtaja Tuomas Lahtinen.

Loihde AI yhdistää moniammatillisen osaamisen

Tekoälyn käyttö on digitalisaation seuraava vaihe, johon ollaan jo hyvää vauhtia menossa. Digitaalisista ratkaisuista tulee oppivia ja kyvykkäämpiä, ja niiden rakentamiseen tarvitaan monipuolista osaamista. Loihteen uusi konsernitasoinen osaamiskeskittymä Loihde AI tuo yhteen tekoälyyn liittyvän asiantuntemuksen ja kiihdyttää siitä syntyvää liiketoimintaa.

”Tekoäly kytkeytyy useimpiin palvelualueisiimme, kuten datan hallintaan, analytiikkaan, ohjelmistokehitykseen, palvelumuotoiluun ja tietoturvaan, ja sen parissa työskentelee jo nyt parikymmentä asiantuntijaamme. Yhdistämällä tämän osaamisen luomme moniammatillisen yhteisön, joka pystyy käsittelemään tekoälyä ja sen edellytyksiä hyvin kokonaisvaltaisesti ja tuottamaan tekoälyratkaisujen kehitystyön alusta loppuun yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa”, Tuomas Lahtinen kertoo.

Loihde aikoo kasvattaa tekoälyosaamistaan rekrytoinnin kautta ja kaksinkertaistaa osaajien määrän seuraavan vuoden aikana.

Vastuulliseen ja ihmislähtöiseen tekoälyyn ohjataan myös regulaation kautta

Tekoälyn turvallisuuteen ja vastuullisuuteen on paneuduttu myös EU-tasolla, jossa on tehty tekoälyn sääntelystä asetusehdotus Artificial Intelligence Act. Sen tavoitteena on lisätä ihmisen ja muiden käyttäjien luottamusta tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttöön ja kannustaa samalla yrityksiä kehittämään niitä.

Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO on tänä vuonna julkaissut tekoälyn hallinnointia koskevan ISO 38507:2022 -standardin, joka painottaa ihmisen toiminnan ja ihmislähtöisen hallinnoinnin roolia tekoälyn kehittämisessä ja hyödyntämisessä teknologialähtöisyyden sijaan.

 

Lisätietoja:

Kaupallinen johtaja Nino Ilveskero, puh. 040 511 8935, nino.ilveskero@loihde.com

Tekninen johtaja Tuomas Lahtinen, puh. 041 731 8200, tuomas.lahtinen@loihde.com


Ota yhteyttä

puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella.

Nino Ilveskero, Myyntijohtaja | Kaupallinen johtaja

+358 40 511 8935

nino.ilveskero@loihde.com

Sami Masala, Executive Advisor

+358 50 337 5776

sami.masala@loihde.com

Lähetä viestiä niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.