Blogi

2.2.2021 11.12

Lähiverkko ja langaton verkko eivät ole pelkkiä rautanauloja

Tulevaisuuden sairaalaympäristöt, älykäs liikenne sekä yleensä IoT-laitteiden ja sensoreiden nopea kasvu vaativat monipuolista, turvallista ja toimintavarmaa tietoliikennettä. Langaton verkko on tärkeässä roolissa erilaisten digitalisoitujen liiketoimintaan liittyvien prosessien ja IoT-ratkaisujen käyttöönoton mahdollistajana.

Erilaisten verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän kasvaessa muun muassa verkon suunnittelu, käyttöönotto, hallinta ja ennakoiva vikojen havainnointi ja niihin reagointi on hoidettava kuntoon tehokkailla toimintamalleilla ja työkaluilla. Tietoturvan merkitys kasvaa ja pääsynhallinta on hoidettava kuntoon kokonaisvaltaisella integroidulla ratkaisulla. Edellä mainitut vaatimukset on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti uuden sukupolven pilvihallintaan ja tekoälyyn perustuvalla lähiverkon ja langattoman verkon palvelulla.

Yhä enemmän räätälöintiä

Tulevaisuuden langaton verkko voi vaatia räätälöintejä IoT-laitteiden liittämiseksi osaksi verkottunutta maailmaa mahdollistaen digitalisaation ja liiketoiminnan prosessien kehityksen. Verkonhallinnan on oltava avoimempi tarjoten API-rajapintoja ja tuen IoT-konvergenssille. Nykyaikaisessa lähiverkon tukiasemassa on muun muassa tuettuna ZigBee, Bluetooth, RFID tai laitevalmistajakohtainen liityntäkortti, johon voidaan räätälöidä tarvittavat ajurit ja turvallinen IoT-laiteliityntä halutun laitevalmistajan kanssa.
Yksi mielenkiintoinen esimerkki on sairaalaympäristöön käsihyginenian seurantaan toteutettu palvelu, jossa RFID-teknologiaa ja langatonta verkkoa käytetään osana kokonaisuutta tarvittavan konnektiviteetin mahdollistamiseksi. Henkilökunta käyttää älykkäitä henkilökortteja ja näin voidaan seurata ja todentaa, että käsihygienia on hoidettu asianmukaisesti.
prosessi käsihygienia
Havainnekuva käsihygienian seurantaprosessista (Lähde: Huawei Campus Solution presentation, Yang Yu, Huawei Technologies Oy (Finland)).
Langattoman verkon sydän on hyvin suunniteltu ydinverkko, joka tukee langattoman verkon toimintaa, tukiasemien virransyöttöä ja tarjoaa tietoliikennekapasiteettia WiFI6-tukiasemalle. Ydinverkon avulla mahdollistetaan myös älykäs kokonaisvaltainen hallinta ja valvonta läpi verkkoratkaisun verkon ytimestä reunaan ja langattomiin tukiasemiin saakka.
Älykkäästi pilvestä hallittava lähiverkko ja langaton verkko kannattaa suunnitella siten, että kaikki verkon hallinta tietoturvalaitteiden käyttöönotosta lähtien hoidetaan keskitetysti pilvestä, vikasietoisesti ja skaalautuvasti. Käyttöönottoja ei enää tehdä CLI-pohjaisesti laite kerrallaan, vaan käyttöönotossa laite toimitetaan kentälle ja laitteet hakevat automaattisesti asetukset pilvihallista. Älykkäästi pilvestä hallitussa ja valvotussa verkkoratkaisussa analytiikka viedään osaksi verkon aktiivilaitetta, kuten reititintä, tukiasemaa tai kytkintä. Analytiikan ja verkon tekoälyyn pohjautuvan älykkään automaattisen hallinnan avulla käyttökokemusta voidaan parantaa proaktiivisesti ja esimerkiksi langattoman verkon radio-ominaisuuksia voidaan kalibroida automaattisesti tekoälyn avulla, jos havaitaan käyttökokemusta heikentäviä langattoman verkon virheitä.

Analytiikka ja tekoäly avuksi verkonhallintaan

Yleisesti ottaen verkon ongelmat näkyvät käyttäjälle huonona sovellusten ja verkon käyttökokemuksena; digitalisoitu prosessi ei toimi tai IoT-laitteiden käyttö on haastavaa. Suurin osa verkon käytettävyysongelmista jää tunnistamatta perinteisillä SNMP-pohjaisilla verkon monitorointityökaluilla, jossa verkkoa seurataan viiden minuutin näytteenotolla. Kriittisissä ympäristöissä, jossa siirretään kuvaa ja ääntä, käytetään liikkuvia terminaaleja ja on paljon IoT-sensoreita, on verkon käytettävyyttä seurattava jopa kymmenen sekunnin välein kehittyneen analytiikan sekä osaavan NOC-tiimin avulla.
Uuden sukupolven verkkopalvelut suunnitellaan ottaen huomioon kyberturva, digitalisaation monimutkaisuus, pilvitransitio sekä hajautetusti toimivat tietojärjestelmät ja palvelut. Esimerkiksi Virian NOC-palvelussa verkon hallinta- ja palvelukeskus huolehtii lähiverkon ja langattoman verkon toimivuudesta tarvittaessa 24/7-palvelutasolla, joten digitalisaation kehitys ja asiakkaan tarve tietoverkkojen luotettavuuden osalta on turvattu.
Uuden sukupolven palveluissa käytetään apuna telemetriikkaan pohjautuvaa analytiikkaa ja tekoälyä verkonhallinnassa, jolloin opitaan koko ajan lisää verkon toiminnasta, reagoidaan automaattisesti ja nähdään nopeasti, mikä on normaalia toimintaa ja mikä ei. Tekoälyn avulla reagoidaan myös etukäteen vikoihin, ennen kuin ne aiheuttavat käytettävyysongelmia. Älykkään hallinnan ja reaaliaikaisen analytiikan avulla voidaan arvioida jatkuvasti verkon toimintaa. Vikoihin puututaan ennakoivasti ja verkosta nähdään vikojen aiheuttaja ja tapahtumaketjut sekä arvioidaan käyttäjän laadullinen käyttökokemus.
Tutustu Virian IT-infran ratkaisuihin 


Ota yhteyttä

PUHELIMITSE, SÄHKÖPOSTILLA TAI LOMAKKEELLA.

Nino Ilveskero, Myyntijohtaja | Kaupallinen johtaja, Loihde AI

+358 40 511 8935

nino.ilveskero@loihde.com

Sami Masala, Executive Advisor

+358 50 337 5776

sami.masala@loihde.com

LÄHETÄ VIESTIÄ NIIN PALAAMME ASIAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN.

Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.