Blogi

10.1.2023 10.20

ChatGPT:n ja muun generatiivisen tekoälyn käyttö asiantuntijatyössä — vastuullisuus edellä!

 • AI
 • Data governance

Viime viikkoina julkisuudessa on paljon pohdittu Open AI -organisaation julkaiseman ChatGPT-ohjelman käyttötapauksia ja vaikutuksia. Näkemyksiä ja kokemuksia on kertynyt sosiaalisen median täydeltä ja syystäkin: ChatGPT on ilmiö. Generatiivisen tekoälyn sanottiin vuoden 2022 alussa teknologiatrendeissä olevan yleistymässä 2-5 vuoden päässä, ja meillä olikin jo marraskuussa 2022 tutkimusvaiheen versio yleisesti saatavilla.

Annoimme Loihde AI:n asiantuntijoille tehtäväksi keskustella ChatGPT:n kanssa tulevaisuuden teemoistamme. Vaikka oli vilkas joulukuinen perjantai-iltapäivä, niin ryhmätöiden tekemiselle ei ollut tulla loppua, kun kaikki riemusta kiljahdellen alkoivat työstää tuloksia ChatGPT:n kanssa. Päivän päätteeksi vielä pyysimme ChatGPT:ltä yhteenvedon iltapäivästä sisäiseen uutiskirjeeseen.

Samalla tavalla mistä tahansa organisaatiosta voi nyt yhdessä hetkessä tulla AI:n hyödyntäjä, vaikka siitä ei olisi tehty mitään sisäistä päätöstä tai hankittu yhtään AI-järjestelmää. AI:sta tulee osa ihmisten ja organisaatioiden arkipäivää aivan kuten Googlen hakukoneestakin tuli aikanaan. Googlen listatessa meille kaikki hakuun liittyvät linkit, ChatGPT tuo kaiken niiden sisältämän ”tiedon” vastauksena. Eikä siinä vielä kaikki – ChatGPT on pystynyt suoraan tarjoamaan soveltamiskykyä esimerkiksi ohjelmistokehitykseen. On siis ilmiselvää, että ChatGPT:n mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen organisaatioiden toiminnassa kiinnitetään merkittävästi fokusta ja resursseja alkaneena vuonna kaikilla tasoilla.

Siksi meistä on tärkeää, että kaikki organisaatiot luovat nyt tekoälykokeilujen alkuvaiheessa itselleen tekoälyn hallintamallin (AI Governance model). Loihteen tekoälyn hallintamalli, joka on osa Loihteen tekemisen tapaa, on linjassa muiden hallintamallien ja toimintaohjeiden kanssa. Meille tekoälyn hallinta tarkoittaa sitä, että me työntekijät toimimme vastuullisesti. Tekoälyn yhteydessä vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tekoälyä kehitetään ja käytetään hallitulla ja lainsäädäntöä noudattavalla tavalla, ja myös sen hyödyntämistä paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Vastuullisuutta tukee esimerkiksi se, että organisaatiossa on sovittu vastuut, prosessit ja työkalut tekoälyn kehittämiseen, käyttöön ja sen toiminnan seurantaan.

 

Miten ChatGPT liittyy tekoälyn hallintamalliin?

Meille Open AI:n ChatGPT, tai yleisemmin kaikki avoimen saatavuuden tekoälyratkaisut, ovat yksi neljästä käyttötapauksesta tekoälyn hallintajärjestelmässä:

 • Rajoittamattoman pääsyn tekoälyratkaisut (Open access AI), esimerkiksi ChatGPT
 • Kolmannelta osapuolelta ostetut tekoälyä käyttävät sovellukset
 • Oma sisäinen tekoälyn tutkimus ja kehitys
 • Tekoälyratkaisujen tuottaminen ja konsultointi asiakkaillemme

Vuoden 2023 aikana odotetaan Euroopan Unionin tekoälysäädöksen (EU AI Act)* hyväksyntää ja siinä käsitellään myös yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien (general purpose AI systems) sääntelyä. Näin se tulee osaltaan asettamaan organisaatioille vaatimuksia tällaisten järjestelmien hyödyntämisessä. Saattaa tosin olla, että generatiivinen tekoäly tekee vielä oman lisämausteensa hyvinkin pikaisella aikataululla.

 

Miten me Loihteella aiomme käyttää ChatGPT:tä ja sen kaltaisia ratkaisuja?

Loihteella käytämme uusinta teknologiaa vastuullisesti. Toimintatapoihimme kuuluvat lähdekriittisyys ja faktojen tarkistaminen sekä sen varmistaminen, että uudet teknologiat ovat turvallisia ja luotettavia ja että asiakkaamme hyötyvät niiden käytöstä. Haluamme haastaa itseämme innovatiivisten uusien ratkaisujen luomisessa ja siksi tulemme kokeilemaan erilaisia käyttökohteita myös ChatGPT:lle.

Loihteen eettiset ohjeet kuvaavat meillä hyväksyttyjä toimintatapoja sekä sitoutumistamme lakien ja eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen. Jokainen Loihteen työntekijä on vastuussa siitä, että eettiset toimintaperiaatteet toteutuvat liiketoiminnassamme ja että työyhteisössämme vallitsee toisia arvostava kulttuuri.

Loihteen hyvän hallinnoinnin ohjeet ja toimintatavat luovat perustan tekoälyn hallinnan vastuulliselle ja turvalliselle käytölle.

Generatiivisen AI:n (mm. ChatGPT) käytössä noudatamme seuraavia käytäntöjä:

 • Tutkimme ja kokeilemme aktiivisesti generatiivisen AI:n hyödyntämisen mahdollisuuksia asiantuntijatyön tehostamisessa.
 • Olemme läpinäkyviä asiakkaidemme suuntaan. Mikäli tuotoksessa on generatiivisen AI:n tuottamia osia (esimerkiksi koodia, kuvia, tekstiä, kaavioita jne.), kerromme siitä.
 • Huolehdimme ja vastaamme siitä, ettei AI-ratkaisujen käyttö vaaranna meidän tai asiakkaidemme tietoturvaa ja -suojaa.
 • Vastuu lopputuotoksesta on aina ja yksiselitteisesti Loihteen työntekijällä (eli ihmisellä). Käyttäjän on huomioitava työkalun tai mallin rajoitteet.
 • Huolehdimme ja vastaamme siitä, etteivät tuottamamme aineistot tai muut tuotteet loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- ja/tai muita oikeuksia.
 • Tiedostamme ratkaisujen laskentatehon tarpeen ja vaikutuksen energiankulutukseen ja käytämme ratkaisuja vastuullisesti.
 • Varmistamme että asiantuntijamme tuntevat tekoälyn hallintajärjestelmän sekä vastuullisen ja turvallisen AI:n hyödyntämisen käytännöt.

Innolla ja näitä periaatteita noudattaen lähdemme katsomaan, mitä vuosi 2023 tuo tullessaan AI:n ja erityisesti generatiivisen AI:n saralla – ja myös vastuullista ja turvallista AI:n hyödyntämistä edistävien hallintamallien käyttöönoton osalta!

 

*EU:n neuvosto on vahvistanut yhteisen kantansa tekoälysäädökseen (draft EU AI Act) 6.12.2022. Neuvosto voi aloittaa neuvottelut EU:n parlamentin kanssa sen jälkeen kun parlamentti on vahvistanut kantansa. Asetusehdotukseen on lisätty yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien (general purpose AI systems) sääntelyä. Yleiskäyttöisiä tekoälyjärjestelmiä käytetään monissa eri tarkoituksissa, esimerkiksi kuvan- ja äänen tunnistamiseen, tuottamiseen ja kielen kääntämiseen.


Ota yhteyttä

PUHELIMITSE, SÄHKÖPOSTILLA TAI LOMAKKEELLA.

Nino Ilveskero, Myyntijohtaja | Kaupallinen johtaja

+358 40 511 8935

nino.ilveskero@loihde.com

Sami Masala, Executive Advisor

+358 50 337 5776

sami.masala@loihde.com

LÄHETÄ VIESTIÄ NIIN PALAAMME ASIAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN.

Pidätkö lukemastasi? Tilaa blogitekstimme meiliisi.